Veranderradar

Veranderradar
De kern van GreatPlaceToChange is het vergaren van inzicht in het veranderingsproces. Via smartphone app worden betrokken (stakeholders) bij verandering bevraagd. Het zijn beknopte en duidelijk vragen over uw veranderelementen. Als een veranderelement als ‘onbelangrijk’ wordt bestempeld en bijna van uw Veranderradar valt, is het een kans om actief een interventie uit te voeren en bij te sturen. De Veranderradar loopt parallel aan en onafhankelijk van uw eigen processen. Waarderend onderzoeken helpt om nieuwe obstakels of juiste nieuwe bruikbare oplossingen te ontdekken en in te zetten bij de Veranderkoers. Als verandereigenaar krijgt uw inzicht vanuit het perspectief van:

  • Team- of projectlid
  • Team
  • Organisatie
  • Klant

Verandering soepel “indraaien” in het primaire bedrijfsproces is het einddoel, zonder het proces uit het oog te verliezen.